KINO STUDYJNE "¦WIATOWID" KATOWICE,
ul. 3 Maja 7 tel: 32 258 74 32

e-mail: kasa@swiatowid.katowice.pl
Instytucja Filmowa Silesia Film jest instytucj± kultury Samorz±du Województwa ¦l±skiego