Scroll down

Prawy chłopak

(Polish Prayers)
reż. / dir. Hanna Nobis | Polska, Szwajcaria / Poland, Switzerland | 2022 | 84 min

20. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY

Opis

Prawy chłopak

Prawy chłopak


(Polish Prayers)

reż. / dir. Hanna Nobis | Polska, Szwajcaria / Poland, Switzerland | 2022 | 84 minGodziny seansów / BILETY ONLINE