Scroll down

Siostrzeństwo świętej sauny – wprowadzenie do Kręgów Kobiet

(Smoke Sauna Sisterhood)
reż. / dir. Anna Hints | Estonia, Francja, Islandia / Estonia, France, Iceland | 2023 | 89 min

20. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY

Opis

Siostrzeństwo świętej sauny – wprowadzenie do Kręgów Kobiet

Siostrzeństwo świętej sauny


(Smoke Sauna Sisterhood)

reż. / dir. Anna Hints | Estonia, Francja, Islandia / Estonia, France, Iceland | 2023 | 89 minGodziny seansów / BILETY ONLINE