Scroll down

W objęciach lodu

19. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY

(Into the Ice)
reż. / dir. Lars Henrik Ostenfeld | Dania, Niemcy / Denmark, Germany | 2022 | 85 min

Opis

W objęciach lodu

Po co nam architekci?


(Into the Ice)

reż. / dir. Lars Henrik Ostenfeld | Dania, Niemcy / Denmark, Germany | 2022 | 85 minGodziny seansów / BILETY ONLINE