Scroll down

Własnym głosem

19. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY

(Be My Voice)
reż. / dir. Nahid Persson | Szwecja, Norwegia, Iran, USA, Irlandia / Sweden, Norway, Iran, USA, Ireland | 2021 | 94 min

Opis

Własnym głosem

Własnym głosem


(Be My Voice)

reż. / dir. Nahid Persson | Szwecja, Norwegia, Iran, USA, Irlandia / Sweden, Norway, Iran, USA, Ireland | 2021 | 94 minGodziny seansów / BILETY ONLINE